Κάστρο Μυτιλήνης

Κάστρο Μυτιλήνης

Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα μιας εικονικής περιήγησης στο Κάστρο της Μυτιλήνης, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, σε τρεις ιστορικές περιόδους:

  • Tην περίοδο που πιθανολογείται η ανέγερση και η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Κάστρου (6ος – 10ος αι. μ. Χ.)

  • Tην ύστερη περίοδο της «αυθεντίας» των Γατελούζων υπό την επικυριαρχία του Βυζαντινού αυτοκράτορα, πριν την κατάληψη της Λέσβου από τους Οθωμανούς (15ος αι.)

  • Tην περίοδο της ύστερης οθωμανικής κυριαρχίας, πριν την ένταξη της Λέσβου στην ελληνική επικράτεια (19ος – 20ος αι. μ.Χ.)

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για Web, ΙοS και Android και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια επιτόπιας επίσκεψης στο Κάστρο.

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου: «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής του Κάστρου της Μυτιλήνης, των Βυζαντινών και  Οθωμανικών μνημείων και της καθημερινής ζωής της ευρύτερης περιοχής» της 14ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση).